Indmeldelse & skolepenge

Indmeldelse & skolepenge2018-11-22T13:51:57+00:00

Indmeldelse

Vi sætter stor pris på personlig kontakt. Indmeldelse foregår derfor ved personlig kontakt til skolen.
Indmeldelse i begynderklassen foretages efter først-til-mølle-princippet. Dog har børn, der har ældre søskende på skolen fortrinsret.

Ved indmeldelse på et senere tidspunkt i skoleforløbet er der følgende procedure:

  • ​Første kontakt er mellem forældrene og skolelederen, hvor det vurderes om der er basis for at gå videre.
  • Næste trin er et møde, hvor også barnet og klasselærerne deltager og hvor klasselærerne har mulighed for at vurdere, om eleven fagligt og socialt vil kunne indgå i klassens liv. Der tages ligeledes hensyn til klassens samlede trivsel og til kønsfordelingen.
  • Der aftales normalvis en prøveperiode.
  • Efter omkring en måned holdes et statusmøde med lærere, forældre og elev.

Bemærk at ved opskrivning på et senere tidspunkt i skoleforløbet, vil opskrivningen kun vil være aktiv i det pågældende skoleår, hvor der søges. Ønsker du at opskrivningen forlænges til næste skoleår, bedes du kontakte skolen.

Er du interesseret i en plads på skolen, kan du udfylde vores kontaktformular, hvorefter vi kontakter dig.

Skolepenge

Driften af skolen hviler på indtægter i form af statstilskud, forældrebetaling og andre indtægter. Vi har et stærkt ønske om at sikre en skole, der er i fortsat udvikling og samtidig fastholde de bedste læringsvilkår i vores dagligdag.

Der betales skolepenge hver måned, og sidste rettidige indbetaling er den 1. i hver måned.

Skolepenge (pr. 1. august 2018)
Begynderklasse: 955 kroner pr. måned i 12 måneder (975 kr. pr. 1/8-2019).
1. til 8. klasse: 955 kroner pr. måned i 12 måneder (975 kr. pr. 1/8-2019).
9. klasse: 955 kroner pr. måned i 11 måneder (975 kr. pr. 1/8-2019).

På skolepengene gives der 100 kroner i rabat til barn nr. 2 og efterfølgende børn er gratis.

Skolepengene reguleres årligt med ca. 2%.

Betaling til lejrskoler opkræves over 12 måneder i det år, hvor den pågældende lejrskole afholdes.

SFO (pr. 1. august 2018)
Morgen: 270 kroner pr. måned i 11 måneder.
Eftermiddag: 1.330 kroner pr. måned i 11 måneder.
Morgen/eftermiddag: 1.560 kroner pr. måned i 11 måneder.

Elever må møde fra kl. 7.45 på skolen. Er der behov for at aflevere/komme tidligere, skal man tilmeldes morgen SFO. Elever på alle klassetrin kan tilmeldes morgen SFO. Eftermiddags SFO er for elever til og med 3. klasse.  

Gnister (Forårs-SFO)
1.700 kroner pr. måned.

Friplads
Der er mulighed for at søge om at få tilskud til skolepengene fra Fordelingssekretariatet. Kriterierne for fripladssøgning er økonomiske og skema til ansøgning fås på kontoret. Ansøgning for et skoleår skal være afleveret inden 1. september.

Betal via PBS – og spar admnistrationsgebyr
Til første betaling modtages et girokort, som kan tilmeldes til PBS. Husk at første girokort skal betales manuelt.
Såfremt betaling efterfølgende ikke sker via PBS, opkræves fra 1. oktober 2017 et administrationsgebyr på 50 kr. pr. betaling.

Betaling ved udmeldelse
Ved udmeldelse betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører.

BILLEDER