Sådan er vi sammen

Sådan er vi sammen2017-08-12T09:03:36+00:00

Sådan er vi sammen

Det er målet at skabe et trygt miljø for alle børn, forældre og ansatte. Der udvises respekt for den enkelte, og der er forståelse for hinandens forskelligheder.

Ligeværdighed og hensyn til andre er centralt, så der er plads til alle, men ikke nødvendigvis til alt, og tolerance må ikke blive ligegyldighed. Alle har et medansvar for at udvikle fællesskabet og skal tage del i at bevare det.

Forskellighed betragtes som en ressource, der beriger fællesskabet. Men forskellighed kan blive til uenighed. Dialog og åbenhed er derfor vigtig for at afklare, hvad uenigheden drejer sig om og undersøge, om der er mulighed for at nærme sig hinanden. Det er målet at nå til en afklaring, så man kan være i en eventuel uenighed med respekt for hinanden og tillid til, at enhver vil det bedste og gøre det bedst.

Det trygge miljø skabes gennem et tæt samarbejde mellem alle faggrupper på skolen, så de involverede er informeret om, hvad der sker i de enkelte klasser og med den enkelte elev. Det giver de bedste muligheder for at møde eleven der, hvor vedkommende er og for at arbejde bevidst med at styrke de sociale relationer både i de enkelte klasser og på tværs af årgange. Det skaber sammenhæng for den enkelte at føle sig som en del af det fællesskab, der er omkring skolen.

BILLEDER

På vores skole…

På vores skole har vi haveaftener

NICOLAI, 6. klasse

På vores skole må man ikke have sko på

BENEDIKTE, 4. klasse

På vores skole kender alle hinanden

NICKLAS, 9. klasse

På vores skole er lærerne nice

WILLIAM, 4. klasse

På vores skole passer vi på hinanden

IDA, 5. klasse

På vores skole synger vi gode sange

DICTE, Begynderklassen

På vores skole har vi lejrskole næsten hvert år

AMANDA, 3. klasse

På vores skole bliver alle behandlet ordentligt

NANNA, 9. klasse