Sammen når vi længst

Forudsætningen for et godt skoleforløb er et tæt og aktivt samarbejde mellem forældre, elever og skole – for sammen når vi længst! Det kræver en indsats fra alle parter at nå det mål.

Højby Friskole har et velbeskrevet værdigrundlag, der beskriver hvordan vi driver skole, og hvad forældrene kan forvente af skolen. På samme måde har vi en række forventninger til skolens forældre, så vi sammen kan lave en god skole.

Generelt lægger vi stor vægt på et godt og ærligt forhold til hinanden. På at den enkelte elev og forældrene er indstillet på at bidrage positivt til fællesskabet på skolen og har respekt for andre mennesker.

Nøgleordene er dialog, engagement og rummelighed.

Dialog
Vi forventer, at forældrene er konstruktive medspillere i en positiv dialog, som er præget af gensidig tillid og samarbejde, både om den enkelte elev, fællesskabet og skolens pædagogiske virke. Det er vigtigt, at man tager kontakt til skolen, hvis der er problemer, spørgsmål, ønsker eller kritik. Alle henvendelser tages alvorligt og undersøges – også selvom personalet måske vurderer anderledes end forældre og børn.

I et skoleforløb kan der opstå situationer, hvor skole og forældre går skævt af hinanden, eller hvor man som forældre har kritikpunkter til de ting, der foregår på skolen. I sådanne situationer er det særligt vigtigt at man søger dialogen, og kommunikerer i en god og ordentlig tone.

Det kan du gøre:

 • Sprog skaber virkelighed. Undlad at tale dårligt om skolen, skolens ansatte, de andre børn og forældre i jeres børns påhør.
 • Dialog forebygger misforståelser og usikkerhed. Spørg derfor hellere en gang for meget, end en gang for lidt.
 • Vær proaktiv og opsøg information, hvis du har brug for det. Husk de mange værktøjer der findes: ForældreIntra, årskalender og hjemmeside med forældrehåndbog.
 • Hav tillid til at skolen kontakter hjemmet, hvis der er behov herfor.
 • Kontakt altid klasselæreren først hvis det drejer sig om det enkelte barn.

Engagement
Vi gør os umage for, i relation til vores værdigrundlag, at skabe de bedste rammer for trivsel og fællesskab. Fællesskab skabes via engagement, og derfor er forældrenes engagement helt afgørende. Hvis man som forældre ikke engagerer sig i skolen og fællesskabet, bliver skolen udelukkende en servicefunktion. Det ønsker vi ikke.

Det forældre gør for fællesskabet, er noget af det det bedste, de kan gøre for deres eget barn. Forældrenes engagement bidrager til børns trivsel. Og dermed til børns læring.

Det kan du gøre:

 • Kendskab skaber venskab. Deltagelse i skolens arrangementer har derfor ikke kun en praktisk funktion.
 • Gør jer til en del af skolens liv og deltag i de forskellige arrangementer der er.
 • Følg med på ForældreIntra.
 • Bak op omkring undervisningen. Sørg for at der er styr på de basale ting såsom penalhus, madpakke, lektier, sengetider m.m.

Rummelighed
Rummelighed opstår der hvor man mærker, at alle bidrager til det sunde stærke fællesskab. Vi ser det som en styrke at have forældre og børn, der hver især bringer forskellighed ind i fællesskabet. Vi forventer at vores forældre signalerer overfor deres børn at forskellighed er værdifuldt, så barnet lærer at give omsorg, udvise respekt og have forståelse for andre. Hos os er der plads til alle, men ikke alt.

Forskellighed kan blive til uenighed. I sådanne situationer er det særligt vigtigt at søge/huske dialogen. Forældrene skal have forståelse for, at der er mange mennesker, der skal have dagligdagen til at fungere sammen på skolen.

Det kan du gøre:

 • Forældre smitter. Sammenhold omkring børn, giver sammenhold mellem børn.
 • Vær åben overfor forskellighed – og bidrag til at dine børn ser forskellighed som en styrke. Tal om, at der er mange rigtige måder at være på.
 • Tal ikke negativt om dem, der gør noget andet end en selv.
 • Støt barnet i at lege med foretrukne og knap så foretrukne legekammerater.
 • Vær en god rollemodel for børnene ved at skabe situationer, hvor alle kan deltage. F.eks. ved at invitere alle med til fødselsdage og fælles filmaftener.

BILLEDER

På vores skole…

På vores skole har vi haveaftener

NICOLAI, 6. klasse

På vores skole må man ikke have sko på

BENEDIKTE, 4. klasse

På vores skole kender alle hinanden

NICKLAS, 9. klasse

På vores skole er lærerne nice

WILLIAM, 4. klasse

På vores skole passer vi på hinanden

IDA, 5. klasse

På vores skole synger vi gode sange

DICTE, Begynderklassen

På vores skole har vi lejrskole næsten hvert år

AMANDA, 3. klasse

På vores skole bliver alle behandlet ordentligt

NANNA, 9. klasse