Elevråd

Elevernes varetagelse af deres fælles interesser
Formålet med elevrådsarbejdet er både at give eleverne en indføring i de demokratiske processer og at sikre, at eleverne har konkret indflydelse på og medansvar for dele af deres hverdag i skolen.

Elevrådet skal ses som en sparrings-og beslutningspartner i samarbejdet mellem bestyrelse, pædagogisk råd, eleverne og de øvrige ansatte på skolen. Elevernes medbestemmelse skal synliggøres gennem elevrådet.

Hvis eleverne ikke selv tager initiativ til elevrådsdannelsen, er skolens ledelse forpligtet til – i kraft af sit pædagogiske og administrative ansvar – at opfordre dem til og give dem mulighed for dette.

Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning for alle elever på skolen.

Skolen udpeger en lærer, der har ansvaret for at der vælges 2 klasserepræsentanter fra hver klasse.

Elevrådet organiseres i to mindre råd: Lille Råd bestående af elever fra begynderklasse til 3. klasse og Store Råd bestående af elever fra 4. klasse til 9. klasse.

Læreren hjælper med at varetage konstitueringen af elevrådet. I Store Råd vælges en elevrådsformand og en næstformand. Disse fungerer som formænd for begge råd

Læreren hjælper med at indkalde og med at udfærdige dagsordener til de første møder. Der indkaldes til møder efter behov – dog minimum 3 gange i løbet af et halvår.

BILLEDER

På vores skole…

På vores skole har vi haveaftener

NICOLAI, 6. klasse

På vores skole må man ikke have sko på

BENEDIKTE, 4. klasse

På vores skole kender alle hinanden

NICKLAS, 9. klasse

På vores skole er lærerne nice

WILLIAM, 4. klasse

På vores skole passer vi på hinanden

IDA, 5. klasse

På vores skole synger vi gode sange

DICTE, Begynderklassen

På vores skole har vi lejrskole næsten hvert år

AMANDA, 3. klasse

På vores skole bliver alle behandlet ordentligt

NANNA, 9. klasse