Lejrskoler

På Højby Friskole prioriterer vi fællesskabet højt og mener, at det er et bærende element i vores skolekultur. Det er vigtigt, at alle lærer at respektere hinanden og acceptere hinandens forskelligheder. Lejrskoler har således både et socialt og et fagligt formål.

Strukturen er følgende:

Begynderklassen kommer på en dagstur – udflugt – f.eks. med afsluttende spisning på skolen.

2. klasse har en overnatning på skolen

3. klasse har en hyttetur (typisk Torø) med 2 overnatninger. Fokus er på det sociale og på naturoplevelser. Forældrebetaling ca. 675 kr.

4. klasse har også en hyttetur (typisk Kerteminde Vandrerhjem) med 2 overnatninger. Fokus er på billedkunst og på naturoplevelser. Forældrebetaling ca. 1.225 kr.

5. klasse er i Ribe (Vandrerhjemmet) med 3 overnatninger. Fokus er her på historie og naturoplevelser. Forældrebetaling ca. 1.500 kr.

6. klasse er på Bornholm (typisk Æblehaven i Allinge) med 4 overnatninger. Fokus på historie og geografi. Forældrebetaling ca. 2.550 kr.

8. klasse. Tur med fokus på fællesskab, oplevelser og fysisk udfoldelse (typisk tur med Skonnerten Fylla eller en kanotur). Forældrebetaling ca. 1.600 kr.

9. klasse. Udlandstur med fokus på kultur, historie og sprog. Forældrebetaling ca. 4.000 kr.

BILLEDER