Skolepenge

Driften af skolen hviler på indtægter i form af statstilskud, forældrebetaling og andre indtægter. Vi har et stærkt ønske om at sikre en skole, der er i fortsat udvikling og samtidig fastholde de bedste læringsvilkår i vores dagligdag.

Der betales skolepenge hver måned, og sidste rettidige indbetaling er den 1. i hver måned.

Skolepenge (pr. 1. august 2018)
Begynderklasse: 955 kroner pr. måned i 12 måneder (975 kr. pr. 1/8-2019).
1. til 8. klasse: 955 kroner pr. måned i 12 måneder (975 kr. pr. 1/8-2019).
9. klasse: 955 kroner pr. måned i 11 måneder (975 kr. pr. 1/8-2019).

På skolepengene gives der 100 kroner i rabat til barn nr. 2 og efterfølgende børn er gratis.

Skolepengene reguleres årligt med ca. 2%.

Betaling til lejrskoler opkræves over 12 måneder i det år, hvor den pågældende lejrskole afholdes.

SFO (pr. 1. august 2018)
Morgen: 270 kroner pr. måned i 11 måneder.
Eftermiddag: 1.330 kroner pr. måned i 11 måneder.
Morgen/eftermiddag: 1.560 kroner pr. måned i 11 måneder.

Elever må møde fra kl. 7.45 på skolen. Er der behov for at aflevere/komme tidligere, skal man tilmeldes morgen SFO. Elever på alle klassetrin kan tilmeldes morgen SFO. Eftermiddags SFO er for elever til og med 3. klasse.  

Gnister (Forårs-SFO)
1.700 kroner pr. måned.

Friplads
Der er mulighed for at søge om at få tilskud til skolepengene fra Fordelingssekretariatet. Kriterierne for fripladssøgning er økonomiske og skema til ansøgning fås på kontoret. Ansøgning for et skoleår skal være afleveret inden 1. september.

Betal via PBS – og spar admnistrationsgebyr
Til første betaling modtages et girokort, som kan tilmeldes til PBS. Husk at første girokort skal betales manuelt.
Såfremt betaling efterfølgende ikke sker via PBS, opkræves et administrationsgebyr på 50 kr. pr. betaling.

Betaling ved udmeldelse
Ved udmeldelse betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører.

BILLEDER

0
Enestående elever
0
Engagerede lærere
0
År siden vi startede
0
Flødeboller om året