Valgfag 7. – 9. klasse

Valgfag på Højby Friskole skal ses som et led i at skabe et ungemiljø, hvor eleverne kan fordybe sig i områder, som forbereder dem til at leve livet og tage del i omverdenen.

Undervisningen i valgfag tilrettelægges med eleverne som medbestemmende part med henblik på, at eleverne gør erfaringer med medbestemmelse og udvikler ansvarlighed.

Der udbydes valgfagsforløb to gange om året i 7.-9. klasse, dvs. i alt seks perioder. Der oprettes valgfag inden for tre linjer:

  • En praktisk og skabende linje, hvor der arbejdes med praktiske færdigheder, udtryk, kreativitet, design og produktion i forskellige materialer og medier, fx med sigte på at udvikle færdigheder til at lave et produkt til projektopgaven.
  • En medborger- og demokratilinje, hvor der arbejdes med borgeres indflydelse på det danske og internationale samfunds udvikling og med at bidrage som medborger til civilsamfundet. F.eks. kan der orienteres om arbejdet i forskellige NGO’er.
  • En sundheds- og livskvalitetslinje, hvor der arbejdes med, hvordan den enkelte kan leve et sundt liv under givne vilkår og i fællesskab med andre, f.eks. i forhold til trivsel, fysisk aktivitet og kost.

Det tilstræbes at oprette fag inden for hver linje i hver periode. På baggrund af den enkelte elevs valg oprettes der hold på tværs af klassetrin.

Der bliver orienteret om valgfag på Højby Friskole på forældremødet i 6. klasse som baggrund for, at forældrene kan drøfte og tilnærmelsesvis planlægge et 3-årigt valgfagsforløb sammen med deres barn.

Før valg af fag i hver periode får elever og forældre tilsendt/udleveret en valgfagsseddel, som afleveres med forældreunderskrift. Eleverne prioriterer deres valg, og det tilstræbes, at eleverne får deres førstevalg. Skulle det ikke være tilfældet, tages der hensyn hertil ved næste valg.

BILLEDER